Afvalwatertransport

Overzicht

Overzicht

Voor mijnbouwtoepassingen is afvalwaterzuivering het proces van het verwijderen van verontreiningen uit water dat wordt geloosd uit mijnbouwactiviteiten en mineraalverwerking alsmede van gebouwen en water dat over het oppervlak wegvloeit. Afvalwaterzuivering omvat doorgaas mechanische-, biologische en chemische processen om deze verontreinigingen te verwijderen.

Grundfos kan een compleet programma leveren van componenten voor het transport, de handling en reiniging van opgeslagen afvalwater en slib en voor mechanische, biologische en chemische afvalwaterprocessen. Daarnaast zijn complete bewakings-, besturings- en remote management oplossing beschikbaar indien nodig.

Het waterzuiveringsproces varieert van eenvoudige tanks, die simpelweg op sedimentatie zijn gebaseerd, tot een verfijnde behandelingsproces met geavanceerde biologische zuivering die we vandaag de dag kennen. Het behandelen van proceswater dat opnieuw het percolatieproces in gaat is bijvoorbeeld ook een heel belangrijke activiteit, die de behoefte aan ruw water toevoer substantieel reduceert.

De Grundfos programma's van krachtige afvalwaterpompen zijn ontworpen voor het transporteren van drainage-, effluent- en rioolwater uit mijnbouw en mineraalverwerking, alsmede uit de mijnbouwstad. Met efficiënte éénkanaal of SuperVortex waaiers, waarborgen de Grundfos SE pompprogramma's in corrosiebestendigen materialen een vrije doorgang van grote vaste stoffen waarbij het risico op verstoppingen sterk wordt gereduceerd.

Grundfos mengers en flowmakers bieden een optimale, energie-efficiënte oplossing voor het mengen in tanks van elke grootte, waardoor een bulk-flow wordt gecreëerd met een vrijwel uniforme flow-snelheid en een beperkt risico van dode zones. Deze producten kennen een robuust ontwerp met corrosiebestendige materialen, gemakkelijke service en onderhoud en probleemloze werking in moeilijke omgevingen.

Ons compleet programma doseerpompsystemen is er voor grote of kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën. Grundfos kan ook elektronische en elektrochemische toebehoren leveren voor complete besturing, alsmede PLC-bestuurde, volledig automatische systemen voor voorbereiding van droog materiaal en betrouwbare dosering.

De selectie van het juiste materiaal is de belangrijkse methode van corrosiepreventie, waardoor de levensduur van pompsystemen wordt verlengd. Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Daarnaast maakt Grundfos inbedrijfstellingscontracten en servicecontracten op maat voor u en kunnen reservedelensets en on-site aanbevolen reservedelen ook worden geregeld.

Gerelateerde producten
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Telefoonnummer

088-47 86 336