Waterdistributie

Overzicht

Overzicht

De betrouwbare, schone en veilige distributie van drinkwater naar woningen en bedrijven is de voor de hand liggende eerste prioriteit van elke waterleverancier. Echter, lekkage en overstromingen kunnen waterbedrijven veel meer kosten dan het water dat verloren gaat in het distributiesysteem.

De wijze waarop water wordt gedistribueerd hangt af van de topografie en lokale regelgeving en is vaak een combinatie van afschotleidingen en drukleidingsystemen voor de beste resultaten. Grundfos kan pompen en besturingen leveren voor het hele waterdistributiesysteem, inclusief hoofd- en lokale pompstations, voor het waarborgen van betrouwbaar management van drukzones in het hele leidingnetwerk.

Grundfos helpt bij het reduceren van de kosten en het beperken van het verlies in het waterdistributiesysteem door een doelmatige drukregeling. Dit wordt gedaan door overmatige druk in het leidingsysteem te compenseren en door waterslag, waardoor nieuwe gaten ontstaan, te reduceren.

Grundfos Demand Driven Distribution is een multi-pomp oplossing die werkt met proportionele druk, waarbij het systeem zo is ontworpen dat exact de benodigde flow met de vereiste druk wordt geleverd, met een aantal pompen dat precies op het meest efficiënte punt werkt, in plaats van één grote pomp. De Grundfos Control MPC biedt een proportionele drukregeling, geleidelijk starten en stoppen, cascadebedrijf van maximaal zes pompen en bewaken en regelen met duidelijke tekstmeldingen. Grundfos Control MPC werkt met alle pomptypen en biedt aanzienlijke economische voordelen door energiebesparingen en minder lekkageverliezen.

De duurzaamheid van waterdistributiesystemen van een bron in de loop van de tijd vereist dat de pompoplossing duurzaam is waardoor een kosteneffectieve en probleemloze werking wordt gegarandeerd. Grundfos beschikt over tientallen jaren ervaring op het gebied van ontwikkeling van besturings- en bewakingssystemen voor pompoplossingen en produceert haar eigen pompmotoren voor alle soorten vloeistof- en doorstromingsvereisten. Dit waarborgt een perfecte afstemming op de hydraulica, motoren, elektra en alle andere mechanische componenten waaruit een uitgebreide pompoplossing bestaat, zodat het best mogelijke efficiëncy punt wordt bereikt.  

De high-efficiency motoren ontwikkeld door Grundfos, met of zonder geïntegreerde of externe variabele frequentie-aandrijving, voldoen aan en overtreffen in sommige gevallen de vereisten die worden gesteld aan motor-efficiëncy in de verschillende landen. In overweging nemend dat gemiddeld 85% van de normale Life Cycle Cost (LCC) van een pomp bestaat uit energiekosten, dan kan het overstappen op high efficiency motortechnologie leiden tot een LCC afname tot wel 50% en een afname van de milieubelasting.

Besturings- en bewakingssystemen vergroten het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid. Grundfos levert externe frequentie-omvormers (Grundfos CUE), Dedicated Controls en bewaking via het internet (Grundfos Remote Management) welke volledig in een pompsysteem zijn geïntegreerd. Door Dedicated Controls is een gemakkelijke regeling van de pompfuncties mogelijk met een gemakkelijk te gebruiken SCADA interface. Grundfos bewakings- en besturingssystemen omvatten plug-and-play communicatie-interfaces die communiceren met 95% van de communicatiestandaarden die op de markt beschikbaar zijn.

Grundfos oplossingen zijn specifiek ontworpen voor pompinstallaties en alle componenten zijn volledig geïntegreerd vanaf het begin aan. Life Cycle Cost analyses hebben aangetoond hoe dit schijnbaar complexe en kostbare proces resulteert in tastbare voordelen voor eigenaren. Grundfos blijft u en uw oplossing ondersteunen, met inbedrijfstellingscontracten om een juiste installatie te waarborgen en servicecontracten die alle eventualiteiten afdekken, van routinematig onderhoud tot reservedelen en pomp-audits.

Gerelateerde toepassingen
Drukbeheer

Vraaggestuurde distributie

Waterbedrijven blijven aanzienlijke middelen inzetten op problemen op te lossen die zijn gerelateerd aan niet winstgevend water (NWW). NWW is water dat is geproduceerd en "verloren" gaat voordat het de klant bereikt en dus waterbedrijven geld kost. De International Water Association (IWA) heeft een gedetailleerde methodologie ontworpen voor de evaluatie van de verschillende componenten van NWW, waarbij de volgende componenten zijn geïdentificeerd: niet gefactureerd geautoriseerd verbruik, klaarblijkelijke verliezen zoals waterdiefstal en onnauwkeurigheden van watermeters en daadwerkelijke verliezen.

Grundfos bevindt zich in een goede positie voor het reduceren en beheersen van daadwerkelijke verliezen die worden veroorzaakt door lekkage als gevolg van gaten in het waterleidingnetwerk. Grundfos kan op twee manieren helpen – door het aanzienlijk reduceren van de overtollige druk in het leidingnetwerk en door het reduceren van het risico van waterslag dat nieuwe gaten veroorzaakt. De oplossing in beide gevallen is de Grundfos Control MPC.

Belangrijk om lekkageverliezen te reduceren

Het reduceren van lekkage en overstroming vereist initiatieven zoals het sneller detecteren van lekkage, het optimaliseren van het activabeheer en niet in de laatste plaats het ontwerpen van een drukmanagementstrategie. Drukmanagement is nu algemeen erkend als essentieel bij een effectief lekkagemanagement.

Centraal bij een typische strategie is het minimaliseren van de verliezen bij bestaande lekken en het reduceren van de risico's van nieuwe lekken. Van de beschikbare methodes voor drukmanagement (drukverlaging, surge relief en niveauregeling) is het verlagen van de druk de meest gangbare waarbij verschillende benaderingen beschikbaar zijn. Grundfos heeft systemen ontwikkeld voor de ondersteuning van de drukmanagementsystemen en deze zijn geïntegreerd in onze pompoplossingen.

Overtollige druk en waterslag zijn de grootste boosdoeners

De overtollige systeemdruk die optreedt bij situaties met gering debiet is een belangrijke boosdoener voor het doen toenemen van de verliezen door bestaande lekken. De proportionele drukfunctionaliteit die is ingebouwd in de Grundfos Control MPC is een uniek hulpmiddel om deze overtollige druk te elimineren. De regelaar bewaakt de systeemcondities, detecteert de toename in de systeemdruk en past het setpoint overeenkomstig aan. Voor de klant is er geen verandering in waterdruk uit de kraan, maar de lekkage wordt significant gereduceerd.

Hoewel deze het beste bekend is in de Grundfos Hydro MPC drukverhogingsinstallatie met verticale meertraps centrifugaalpompen (CR), wordt de Grundfos Control MPC ook gebruikt in systemen met andere dan CR pompen.

Een belangrijke factor die bijdraagt aan de vorming van nieuw lekke is waterslag. Veroorzaakt door plotselinge momentumveranderingen in een leidingsysteem, kan dit fenomeen worden gereduceerd of geëlimineerd door bijvoorbeeld de vloeistofsnelheden te verlagen, geleidelijk in-/uitschakelen van pompen of het reduceren van de pompgrootte. Er zijn tegenwoordig software-analyse pakketten; deze variëren qua complexiteit, afhankelijk van de gemodelleerde processen.

Een voorbeeld is dat de plotselinge momentumwijzigingen die waterslag veroorzaken vermeden kunnen wroden door een geleidelijk in-/ en uitschakelen. Dit is een standaard voorgeprogrammeerde functie in de Grundfos Control MPC.

Beheers NWW en optimaliseer het pompsysteem

Lekkage en overstromingen kunnen waterbedrijven veel meer kosten dan het water dat verloren gaat uit het distributiesysteem. Grundfos expertise is altijd beschikbaar voor het beschermen van het pompsysteem van de klant tegen de destructieve effecten van waterslag en overdruk.

Door de analyse van systeemcondities en verbruikspatronen, evalueren Grundfos specialisten de opties voor elk distributienetwerk. Onze aanbevelingen worden bekeken in het licht van de economische omvang van de lekkage en de beschikbare middelen om een levensvatbare drukmanagementstrategie te handhaven.

Een grote pomp heeft bijvoorbeeld een groot waterslageffect; dit is een factor van de intnertheid van de pomp. Kleinere pompen reduceren het risico van waterslag en vragen een geringere kapitaalinvestering en bedrijfskosten en zullen het energieverbruik en de lekkageverliezen reduceren.

Proportionele drukregeling alleen door Grundfos

De proportionele drukmanagement optimaliseert automatisch het energieverbruik en minimaliseert het waterverlies en is een oplossing die alleen Grundfos aanbiedt. In de Control MPC, compenseert de proportionele drukregeling voor overmatige systeemdruk door het automatisch aanpassen van het setpoint aan de actuele flow. In situaties met hoog debiet, is het drukverlies in het leidingsysteem relatief hoog. Wanneer het drukverlies in het leidingsysteem 1 bar is, moet de uitlaatdruk van het systeem worden ingesteld op 6 bar om een systeemdruk van 5 bar te leveren.

In een situatie met laag debiet mag het drukverlies in het leidingsysteem slechts 0.2 bar zijn. Dit zou er toe leiden dat de systeemdruk wordt verhoogd tot 5.8 bar wanneer het setpoint vast is ingesteld op 6 bar. De overtollige 0.8 bar vertegenwoordigt overtollig energieverbruik en belasting op het waterleidingnetwerk.

Om deze overtollige systeemdruk te compenseren, reduceert de proportionele drukfunctie automatische de persdruk tot 5.2 bar, hetgeen significante afnames in het energieverbruik en NWW oplevert.

Downloads

Downloads

 

Vraaggestuurde distributie

Vraaggestuurde distributie

Betrouwbare en kosteneffectieve waterdistributie.


Pomphandboek

Pomphandboek

Een handleiding voor de dimensionering en optimalisatie van betrouwbare pompsystemen.


DDD

Vraaggestuurde distributie case-verhaal

Grundfos vraaggestuurde distributie biedt substantiële afnames in lekkagekosten en energiekosten.


profiel

Doe eens een stapje terug...

Krijg oog voor het grote geheel. Grundfos waterbedrijven brochure.


Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Telefoonnummer

088-47 86 336