Garantie

Grundfos garantie

Uitgebreid en wereldwijd 2 jaar
garantie inbegrepen in verkoopprijs pomp

Alle Grundfos-producten hebben een garantie van 2 jaar hetgeen overeenkomt met de wettelijke eisen.

De garantie dekt defecten aan product en materialen die niet het gevolg zijn van normale slijtage voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van levering. De garantieperiode mag echter niet de 30 maanden overschrijden vanaf de productiedatum.

Garantieaanspraken worden in de volgende situaties verworpen:

 • Indien het defect van het product veroorzaakt is door:
  • tekening, ontwerp of specificatie zoals geleverd door de klant/koper
  • wijzigingen die zijn doorgevoerd door de klant/koper of derden zonder toestemming van Grundfos
 • Indien een defect is veroorzaakt door:
  • normale slijtage
  • onvoldoende onderhoud of foutieve reparatie door anderen dan Grundfos
  • het niet naleven van de bedieningshandleiding
  • overbelasting
  • gebruik van ongeschikt materiaal
  • de effecten van een chemische of electrolytische inwerking
  • bouw- of montagewerk niet uitgevoerd door Grundfos
  • overige reden buiten de macht van Grundfos.

Als algemene regel geldt dat Grundfos geen transport/vervanging/installatiekosten betaalt voor defecte producten.

Garantieaanspraken kunnen worden ingestuurd door contact op te nemen met uw plaatselijke Grundfos-vestiging of verkooppunt.

Voordeel:

 • U weet dat Grundfos zijn producten aflevert met duidelijke
  garantievoorwaarden
 • Garantieaanvragen met goed omschreven contactgegevens en korte reactietijd.