Veelgestelde vragen

Bekijk 21 tot 30 of 86 resultaten

SQ-pompen hebben een ingebouwde droogloopbescherming die geen bijbehorende niveausensor nodig heeft. Als er te weinig water is, wordt de pomp uitgeschakeld nadat de vooringestelde stroomwaarde is bereikt om te voorkomen dat de motor oververhit raakt.

Lees meer...

De spanning van de pomp halen. Verwijder de schroef in het midden van het typeplaatje. De as die eronder zit, heeft een groef. Steek een schroevendraaier in de groef en beweeg de as in de draairichting totdat u de blokkade hebt verwijderd.

Lees meer...

Als installateur kunt u klantenservice van Grundfos bestellen bij uw groothandel of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Lees meer...

De pompcurve van een verwarmingspomp geeft op de x-as het verwerkingsdebiet weer en op de y-as de opvoerhoogte. De pompcurve in de grafiek is gebogen, aflopend van links naar rechts.

Lees meer...

De pomp reageert op veranderende volumestromen in het systeem door de snelheid aan te passen. Als de thermostaat- en controlekleppen open gaan, neemt de volumestroom toe en als gevolg daarvan verhoogt de pomp zijn snelheid.

Lees meer...

De motorbeveiliging instellen voor een onderwaterpomp.

Lees meer...

De nachtinstelling is geactiveerd (indien dit zo is geconfigureerd) via de aanvoertemperatuur van de warmteopwekker.

Lees meer...

De kabel van de vlotterschakelaar moet worden aangesloten op de afvoerleiding zodat de resterende vrije kabellengte zorgt voor voldoende stroomvolume.

Lees meer...

Het aantal schakelcycli is onbeperkt, aangezien de SQ/SQE is voorzien van een geïntegreerde soft start in de motor.

Lees meer...

Het water mag niet meer dan 50 g/m3 zand bevatten.

Lees meer...