Veelgestelde vragen

Bekijk 71 tot 80 of 86 resultaten

In dit pompontwerp bevinden alle draaiende delen (as, rotor, waaier) zich binnenin de kan in het verpompte medium. Koeling en smering wordt verzorgd door de verpompte vloeistof.

Lees meer...

De NPSH-curve geeft de minimaal vereiste voordruk (uitgedrukt in m) weer waarmee de pomp in overeenstemming met de capaciteitscurve kan pompen en waardoor verdamping van de verpompte vloeistof en cavitatie in de pomp wordt voorkomen.

Lees meer...

De pomp loopt traag of helemaal niet. Dit kan worden verholpen door de condensator te vervangen.

Lees meer...

Als de pomp draait, is er een ononderbroken minimum debiet nodig om de pomp en motor voldoende te koelen.

Lees meer...

Een drainagepomp is vooral bedoeld voor het verpompen van oppervlaktewater en kwel naar verschillende locaties, en voor het verpompen van grondwater.

Lees meer...

Het hydraulisch afregelen van het buizennetwerk is nodig om over/ondertoevoer aan buizentreinen en verbruikers te voorkomen. Dit zorgt voor optimale, geluidsarme warmtedistributie.

Lees meer...

'Lift' verwijst naar een omstandigheid waarin een opwaarts gerichte kracht inwerkt op de waaier/asunit van de pomp tijdens het draaien.

Lees meer...

Neerwaartse kracht is een naar beneden gerichte kracht die inwerkt op de waaier/asunit van de pomp tijdens het draaien.

Lees meer...

Waterslag is een drukgolf die wordt veroorzaakt door een snelle verandering van de stroomsnelheid in het leidingwerk.

Lees meer...

Er zijn verschillende redenen waarom de toegestane nominale stroomsterkte kan worden overschreden als de pomp wordt gebruikt:

Lees meer...