Glycol in motoren van onderwaterpompen

Ter bescherming tegen beschadiging door vorst tijdens transport en opslag worden SP-pompen beschermd door middel van een water/glycolmengsel. Hoewel glycol niet giftig is, is deze substantie na de afschaffing van watervervuilingsklasse '0' (WHC 0 = niet gevaarlijk voor water), overgegaan naar watervervuilingsklasse '1' (WGK 1 = gevaar voor water klein). Hoewel er een minimumgrens van 200 l/kg geldt voor de hierboven vermelde groep, hanteren sommige waterschappen aparte regels waarbij de motorvloeistof geheel glycolvrij moet zijn. Neem hieromtrent voor de installatie van de pomp contact op met het waterschap.

Het is eenvoudig om de motorvloeistof op locatie af te tappen en te vervangen door normaal kraanwater (zie handleiding).