Als de buitenkant van de circulatiepomp warm is bij het aanraken, wat kan daarvan de oorzaak zijn?

A:
Circulatiepompen worden in het algemeen gebruikt om warm water rond te pompen.
De temperatuur van het verpompte medium wordt overgedragen op de pomp, en het
is normaal dat het buitenoppervlak van de pomp warm of zelfs heet wordt.

 

B: 
De rotor van de pomp kan geblokkeerd zijn door versleten lagers of door vuil. Vervang de pomp en reinig het systeem.