De stroomonderbrekers op de motorstarter of de zekeringen zijn uitgevallen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

Stroomonderbrekers en zekeringen kunnen om verschillende redenen uitvallen: Onderspanning, onjuist gemaakte stroomonderbreker of zekering, te lage instelling van het motorbeveiligingsrelais, asymmetrische driefasenspanning, een kortsluiting van de motor, onjuiste bedrading of defecte elektrische aansluitingen, een versleten of geblokkeerde pomp, een defecte condensator voor één-fasemotoren, een motorbeveiligingsschakelaar die wordt blootgesteld aan een hogere omgevingstemperatuur dan de motor.

Maar de pomp kan ook te klein zijn voor de toepassing in kwestie en kan boven het nominale debiet werken. Probeer in dit geval de afsluitklep aan de drukzijde gedeeltelijk te sluiten om het debiet te sluiten totdat de motorspanning daalt tot binnen de toegestane grenzen.