Het verwarmingssysteem wordt niet warm genoeg.

Mogelijke oorzaken van storing

Automatische nachtinstelling is actief

De hydraulische omstandigheden zijn veranderd. De pomp moet hieraan worden aangepast.

Als de nachtinstelling is geactiveerd

Zet de nachtinstelling aan door middel van toets 4.

In "AutoAdapt" modus

Mogelijke oorzaken van storing: De "AutoAdapt" functie kan het verwarmingssysteem niet correct aanpassen.

Oplossing

Zet de pomp 5 minuten uit door middel van de netschakelaar op de elektriciteitstoevoerleiding (niet de schakelaar op de pomp) en zet hem vervolgens weer aan.

Gebruik toets 5 om door de mogelijke curves te gaan totdat "AutoAdapt" is gereactiveerd. De automatische instelling kan enkele uren nodig hebben om zich aan te passen aan de systeemcurve.

Indien deze maatregel niet het gewenste resultaat oplevert, kan de pomp worden geconfigureerd volgens (specifieke) curves.

Oplossing

Begin met toets 5 om te schakelen tussen de vier mogelijke proportionele en constante drukcurves en test elke instelling gedurende ongeveer twee uur.

Als de warmtetoevoer niet toeneemt:

Gebruik toets 5 om over te schakelen naar Constante snelheid II en test deze instelling gedurende ongeveer 2 uur. Als de warmtetoevoer niet toeneemt, schakel dan over naar Constante snelheid niveau III

Als de warmtetoevoer niet toeneemt, bel dan uw monteur.