Het verwarmingssysteem maakt geluid (MAGNA).

Mogelijke oorzaken van storing

Het debiet is te hoog

Dit kan worden verholpen door de pomp in een andere instelling dan "AutoAdapt" te zetten.

Let op de pompinstelling die op de display verschijnt.

Gebruik vervolgens toets 3 om de pomp in "AutoAdapt" te zetten.

Als de warmtetoevoer nu voldoende is, houd dan deze instelling aan.

Herstel de vorige instelling met toets 3 als de warmtetoever nog niet voldoende is en bel vervolgens uw installateur.

Mogelijke oorzaken van storing

Lucht in het systeem.

Oplossing

Deze storingen kunnen alleen worden verholpen door een gespecialiseerd bedrijf.