De pomp maakt geluid.

Mogelijke oorzaken van storing

Lucht in de pomp

Oplossing

De pomp ontlucht zichzelf.

Let op de controleinstelling van de pomp op de display.

Om de pomp snel te ontluchten, zet u de pomp in Snelheidsniveau III door middel van toets 5 en laat u de pomp een half uur draaien. Druk vervolgens toets 5 nogmaals in om terug te keren naar de oorspronkelijke controle-instelling.

Als het probleem hierdoor niet opgelost is, neem dan contact op met uw monteur.

Mogelijke oorzaken van storing

Voordruk te laag

Oplossing

Deze storingen kunnen alleen worden opgelost door een gespecialiseerd bedrijf.

Bel uw installateur.