ALPHA Foutcode E2 - Te lage voedingsspanning

Waarschuwing

Voorafgaand aan het installeren: lees de installatie-, de bedienings- en de veiligheidsinstructies.

De installatie en de bediening dient in overeenstemming te zijn met de plaatselijke regelgeving en algemeen aanvaarde regels voor goed gebruik.

ALPHA
E1

De voedingsspanning valt buiten de toleranties.

1. Voeding

Controleer dat de voedingsspanning van de pomp binnen het gespecificeerde bereik ligt.

2. Aansluiting / spanning

1 x 230V ± 10%, 50/60 Hz, PE. De spanningstoleranties zijn bedoeld om spanningsfluctuaties van het net op te vangen. Ze zijn niet bedoeld om de pomp te bedrijven met een spanning anders dan aangegeven op het typeplaatje van de pomp.

E1

3. Probleem bestaat nog steeds

Vervang de pomp. Neem contact op met uw leverancier.