MAGNA TP(E) CR(E) Foutcode 72 - Interne storing

Waarschuwing

Voorafgaand aan het installeren: lees de installatie-, de bedienings- en de veiligheidsinstructies.

De installatie en de bediening dient in overeenstemming te zijn met de plaatselijke regelgeving en algemeen aanvaarde regels voor goed gebruik.

MAGNA3
72

Storing: Interne storing in de pompelektronica.

72

1. Werkpunt

 

Storingen kunnen optreden als de pomp continu wordt bedreven op het maximale vermogen (max. bedrijf). Pas zo nodig het werkpunt of de instelling van de pomp aan, of kies een pomp met meer vermogen.

72

2. Schakelcycli

 

Wordt de pomp regelmatig over spanning geschakeld?
Aangezien 4 circuits per uur toegestaan zijn volgens de instructie- en bedieningshandleiding moet de schakelfrequentie hier worden gecontroleerd. Het heeft de voorkeur om het circuit aan te sluiten via het aan/uit-contact van de pomp (S / S).

72

3. Elektrische aansluitingen

 

Zijn de externe elektrische aansluitingen correct? In het bijzonder moet de analoge ingang worden getest (IN, GND, 24V).

72

4. Spanningspieken

 

Fluctuaties in de voedingsspanning kunnen ook de oorzaak van dit alarm zijn.