Moet de SQ/SQE handmatig worden herstart na een bepaald aantal automatische herstartpogingen?

Als er zich een storing voordoet, voert de SQ een onbeperkt aantal herstartpogingen uit. Als de storing niet meer aanwezig is, wordt de normale werking van de pomp hervat.