Verwarmingssysteem water vullen vereist

VDI-richtlijn 2035 deel 1 geldt sinds 2005 en VDI-richtlijn 2035 deel 2 sinds 2009. Deze richtlijnen geven de algemeen erkende technologieregels weer. Voortdurende technische vooruitgang, efficiencyverbeteringen en energieoptimalisatie houden in dat moderne warmtegenerators en verwarmingspompen worden ontworpen met lagere toleranties dan in het verleden. Deze technische vooruitgang heeft ertoe geleid dat er hogere eisen worden gesteld aan het medium dat in het systeem wordt verpompt, zoals vastgelegd in VDI 2035.