Kunnen onderwaterpompen drooglopen?

Het drooglopen van de pomp kan de mechanische afdichting en de motor beschadigen. Daarom moeten de vlotterschakelaars zo worden geplaatst dat het peil in de as niet onder het vereiste minimumniveau komt om de pomp te laten werken. (Zie ook 'Welk minimumniveau is vereist om de pomp goed te laten werken?'). De omstandigheden die in de toepassing in kwestie gelden moeten daarom altijd overeenstemmen met de informatie die staat vermeld in de handleiding of de datasheet voordat de pomp voor het eerst wordt gestart.