Is het mogelijk om een 230 V pomp aan te sluiten op een 400 V elektriciteitsnet, bijv. tijdens vervanging van de pomp?

Ja, dat kan. Sluit daarvoor een fase en de neutrale draad aan. Het spanningsverschil tussen fase en neutraal is 230 V.

Indien er geen neutrale draad is, moet er een nieuwe kabel worden gelegd. Dit type werkzaamheden mag slechts door een gekwalificeerde electricien worden uitgevoerd.