Wat voor invloed hebben de dichtheid en viscositeit van een medium op de pompcapaciteit?

Tenzij anders is bepaald, zijn de curves in de documentatie van Grundfos gespecificeerd voor de dichtheid en viscositeit van water op een temperatuur van 20°C (specifieke dichtheid = 1 en viscositeit = 1). De pompcapaciteit moet misschien worden aangepast indien de dichtheid en viscositeit van het te verpompen medium afwijkt van de dichtheid en viscositeit van water bij een temperatuur van 20°C (specifieke dichtheid = 1 en viscositeit = 1). Om berekeningen voor de pomp te maken, kan het medium in kwestie worden geconfigureerd en gebruikt in het dimensioneringsprogramma van Grundfos Product Center.