Waardoor raken motoren oververhit?

Vanwege het moderne ontwerp en productieproces worden motoren die momenteel gebruikt worden heter dan de motoren van vroeger. In de praktijk kan de oppervlaktetemperatuur van sommige moderne motoren wel 90°C bereiken. Desondanks is de levensduur van zulke motoren gelijk aan of zelfs langer dan die van oudere motoren. Hoge oppervlaktetemperaturen zijn niet noodzakelijkerwijs een teken dat er iets fout is. Als de motor tijdens de werking echter te heet wordt, kan dit een aantal oorzaken hebben:

Elektrische oorzaken: Onder- of overspanning, asymmetrische driefasespanning, afgenomen isolatieweerstand.

Omgevingsinvloeden: Hoge omgevingstemperaturen, geen of slechte ventilatie, hooggelegen installatie (lage luchtdichtheid).

Mechanische oorzaken: Te veel wisselende cycli, debiet te hoog of te laag, hoge draaiweerstand vanwege beschadigde pomp, hoge viscositeit of dichtheid van het te verpompen medium, verstopte of geblokkeerde pomp.