Wat moet ik doen als de spanning van de pompmotor de nominale stroomsterkte overschrijdt?

Er zijn verschillende redenen waarom de toegestane nominale stroomsterkte kan worden overschreden als de pomp wordt gebruikt: Onderspanning, spanningsonbalans in driefasemotoren, motor maakt kortsluiting, onjuiste bedrading of defecte elektrische aansluitingen, viscositeit of dichtheid van het verpompte medium is te hoog of de pomp is versleten of geblokkeerd.

Maar de pomp kan ook te klein zijn voor de toepassing in kwestie en kan boven het nominale debiet werken. Probeer in dit geval de afsluitklep aan de drukzijde gedeeltelijk te sluiten om het debiet te sluiten totdat de stroomsterkte van de motor daalt tot binnen de toegestane grenzen.