Wanneer schakelt de MQ uit?

De flowschakelaar schakelt de MQ alleen maar automatisch uit tijdens normaal gebruik, als het debiet onder de 0.07 m³/u komt. Indien het debiet onder het vereiste niveau komt, schakelt de pomp na 12-15 seconden uit. De pomp kan ook handmatig worden uitgeschakeld door middel van de AAN/UIT-schakelaar.

De MQ schakelt ook uit na een alarm van een te hoge temperatuur of na een droogloopalarm.