Veiligheidswaarschuwing

 

Betreft:               veiligheidswaarschuwing Grundfos UNILIFT en MULTILIFT

Datum:               9 oktober 2017

 

Ondanksde hoge kwaliteit van productie en diverse veiligheidstesten moeten wij u
helaas informeren omtrent een veiligheidswaarschuwingen betreffende uw Grundfos
UNILIFT en/of MULTILIFT MSS producten.  

Identificeer al uw UNILIFT en MULTILIFT producten en ontroleer aub aan de hand van onderstaande veiligheidswaarschuwingen, of uw pompen vallen binnen deze veiligheidswaarschuwing.

Contact uw installateur voor het omwisselen van uw pomp(en).

Indien een of meerdere pompen vallen binnen de aangegeven veiligheidswaarschuwing, contact dan aub uw installateur. Hij zal zorgdragen voor een spoedige en kosteloze omwisseling van uw pompen.

 

Grundfos verontschuldigt zich voor het ongemak maar stelt veiligheid, verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid als eerste prioriteit. Daartoe heeft Grundfos de volgende corrigerende activiteiten opgezet:

1. Grundfos of een aangestelde service partner zal alle UNILIFT APB 3-fase pompen - geproduceerd in week 49-2016 tot week 37-2017 - gratis vervangen inclusief alle bijkomende kosten voor demontage, transport, montage en ingebruikstelling.

2. Grundfos of een aangestelde service partner zal bij alle MULTILIFT MSS 3-fase producten, die zijn geproduceerd in week 27 - 2012 tot week 35 - 2017, de motor gratis repareren of vervangen inclusief alle bijkomende kosten voor demontage, transport, montage en ingebruikstelling.

3. Grundfos informeert de relevante autoriteiten, distributeurs, installateurs en eindgebruikers, dat de producten uit de aangegeven periode het risico lopen om onder bepaalde omstandigheden een elektrische schok te veroorzaken.

Gelet op het veiligheidsrisico en de urgentie verwachten wij dat u als onze gewaardeerde en
vertrouwde gebruiker, de nodige maatregelen zal treffen om dit probleem aan te pakken en samen tot een veilig einde te brengen.

 

Vanzelfsprekend kunt u ons ten alle tijden contacteren voor al uw vragen en of opmerkingen.

 

Hoogachtend,

Grundfos Nederland bv.

 

Ramon Westplate

General Manager

 

Bijlage:               

veiligheidswaarschuwingen UNILIFT

veiligheidswaarschuwingen MULTILIFT 

Grundfos Unilift