ECADEMY

Soorten centrifugaalpompen

Pumps_Task 05_main image_900x425

Soorten centrifugaalpompen

Een pomp is een apparaat dat vloeistof opvoert of transporteert. Pompen komen in vele vormen voor, maar kunnen in het algemeen worden ingedeeld op basis van twee belangrijke werkingsprincipes: Positieve verdringingspompen en centrifugaalpompen. Dit artikel gaat uitsluitend over centrifugaalpompen.

Centrifugaalpompen hebben vele toepassingen in woongebouwen:
• Circulatiepompen worden gebruikt om water rond te pompen in gesloten systemen die warmte, airconditioning en heet water leveren
• Drukverhogers (boosters) verhogen de druk van koud water in een systeem, en worden gebruikt als condensaatpompen voor stoomketels
• Pompen voor watervoorziening worden normaal gesproken gebruikt om water aan te voeren vanuit bronnen, en komen voor als dompelpompen en uitvoeringen voor boven de grond
• Sommige centrifugaalpompen worden uitsluitend voor industriële doeleinden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld industriële pompen en afvalwaterpompen


In 1689 vond de natuurkundige Denis Papin de centrifugaalpomp uit, en vandaag de dag zijn centrifugaalpompen ‘s werelds meest gebruikte pompen. De centrifugaalpomp is gebaseerd op een eenvoudig principe: Vloeistof wordt naar het middelpunt van de waaiers geleid, en onder invloed van de centrifugaalkracht naar de buitenkant van de waaiers bewogen. De constructie is redelijk goedkoop, robuust en eenvoudig, en door het hoge toerental kan de pomp direct op een asynchrone motor worden aangesloten.
De centrifugaalpomp levert een regelmatige vloeistofstroom, en kan eenvoudig worden gesmoord zonder schade aan de pomp te veroorzaken.

Afb. 1: De stroming van vloeistof door de pomp

Laten we nu eens een kijkje nemen bij afbeelding 1, die de stroming van de vloeistof door de pomp laat zien. De toevoeropening van de pomp leidt de vloeistof naar het midden van de draaiende waaier, van waar deze naar de buitenkant wordt bewogen. Deze constructie zorgt voor een hoog rendement en is geschikt voor de verwerking van zuivere vloeistoffen. Pompen die onzuivere vloeistoffen moeten verwerken, zoals afvalwaterpompen, zijn voorzien van een waaier die speciaal gebouwd is om te voorkomen dat voorwerpen binnen in de pomp vast komen te zitten. Als een drukverschil optreedt in het systeem terwijl de centrifugaalpomp niet draait, dan kan vloeistof er nog steeds doorheen gaan vanwege het open ontwerp.
Zoals u kunt zien in afbeelding 2 (zie pdf) kunnen centrifugaalpompen worden ingedeeld in verschillende groepen: Pompen met radiale stroming, pompen met gemengde stroming en pompen met axiale stroming. Pompen met radiale stroming en pompen met semi-axiale stroming zijn de meest gangbare types.
Verschillende eisen aan de prestaties van een centrifugaalpomp, vooral met betrekking tot opvoerhoogte, debiet en opstelling, tezamen met eisen aan economisch bedrijf zijn slechts enkele redenen waarom er zoveel pomptypes bestaan. Afbeelding 3 (zie pdf) geeft de verschillende pomptypes weer met betrekking tot debiet en druk.