ECADEMY

Kalenderregeling

Comfort_Task 04_main image_900x425

Kalender-gestuurde werking

Grundfos COMFORT pompen met AUTOADAPT worden geregeld door een combinatie van de watertemperatuur die in
het systeem gedetecteerd wordt, de ‘Tstart’ en ‘Tstop’ temperatuurinstellingen en het kalender-logboek.
Elke keer dat heet water wordt getapt verandert de watertemperatuur, en dit wordt geregistreerd via een speciaal filter
en gelogd in de tapkalender. In feite veroorzaakt zelfs het starten van een circulatiepomp een verandering in temperatuur
- dus het AUTOADAPT algoritme beslist of een verandering wordt veroorzaakt door het starten van de pomp
of door het tappen van heet water, en logt alleen de laatstgenoemde in de tapkalender.
De tapkalender bestrijkt 14 dagen tapgeschiedenis (om er zeker van te zijn dat weekends er onderdeel van uitmaken),
en elke kalenderdag is onderverdeeld in periodes van 20 minuten. Altijd als er heet water is getapt wordt een ‘T’ (van
tappen) gelogd in de betreffende periode van de kalender. Wanneer de pomp acht uur stand-by heeft gestaan wordt
het systeem automatisch 15 minuten gespoeld. Een ‘F’ (van ‘flushed’, Engels voor spoelen) wordt in de kalender genoteerd.
Op basis van het kalender-logboek (d.w.z. de periodes waarin de meeste ‘T’s zijn genoteerd) berekent AUTOADAPT wanneer
naar verwachting de volgende keer heet water zal worden getapt, en activeert AUTOADAPT de temperatuursafhankelijke
hysterese-regeling 20 minuten voorafgaand aan het verwachte tapmoment. Deze regeling wordt uitgeschakeld
wanneer er naar verwachting geen tapmomenten meer zullen komen.

..PDF

COMFORT_Task 4 Calendar controlled operation.pdf (size: 0.1MB)

DOWNLOAD BESTAND