If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos Ecademy
Pressure Boosters 1 followup mail

We willen u danken

Beste [firstname] [lastname],

Dank u voor het voltooien van de module boosters in de Grundfos Ecademy. We hopen dat uw klanten en uw bedrijf zullen profiteren van datgene wat u geleerd heeft over dit onderwerp.

Nu u een 'Booster pro' bent zou u wellicht een kijkje willen nemen bij de CME Booster in WebCAPS, waar u meer details vindt. U hoeft alleen maar hieronder te klikken.

Met vriendelijke groeten
Het Ecademy Team

Wilt u nog een keer een overzicht van de MQ Booster?

Pressure Boosters 2 followup mail
Wilt u nog een overzicht van de voordelen en kenmerken van de MQ? Klik dan op de button.
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy