ECADEMY

Vergeleken met een typische circulatiepomp kan de MAGNA3 het energieverbruik verminderen met maximaal: