If you experience problems with this email - please view the online version here
Grundfos
Grundfos-eCademy_Email-newsletter_Title-area_ICON
Billede 1 new topic email

Geef uw kennis een oppepper!

Beste [firstname] [lastname], Dit onderwerp bevat momenteel slechts een handvol taken, maar na voltooiing hiervan bent u veel beter geïnformeerd over de Grundfos SOLOLIFT2 serie opvoerinstallaties.

Het onderwerp geeft onze serie weer en benadrukt diens flexibiliteit en prestaties van professionele klasse. Speciale nadruk wordt gelegd op het servicevriendelijke ontwerp van de serie, terwijl de introductiefilm u helpt om uit te leggen aan uw klanten hoe de SOLOLIFT2 hen kan helpen om op eenvoudige wijze toegevoegde waarde te creëren aan hun nieuwe of bestaande huis.

Het is een onderwerp dat u niet wilt missen!

Met vriendelijke groeten,
Het Ecademy Team
Recommended for you
Het toepassen van proportionele druk in waterdrukverhogingssystemen
Applying proportional pressure in water boosting systems
An extended look at Building Information Modeling (BIM)
Grundfos District Energy
be think innovate
Unsubscribe | Privacy policy